sedpop up description layer
Drop Down Menu
     Filosofie achter de PBP Producten

Pro-Bio-Pharma Nederland BV, de Specialist in Speciaal voeders, is van mening dat voer, vervaardigd uit natuurlijke producten, zonder toevoegingen van welke aard dan ook, de absoluut beste basis is voor een goede gezondheid en welzijn voor uw huisdier.

Gezondheid is de wens voor onszelf en natuurlijk ook voor onze trouwe ‘viervoeter’.

Als die ‘fundering’ voor gezondheid (voeding) al niet goed is, dan is het nastreven van die gezondheid en welzijn een gevecht zonder inzicht en uitzicht.
Medicijnen en andere medische ingrepen zijn vaak nodig om de gezondheid weer terug te halen en het welzijn te herstellen, echter, zonder eerder genoemde basis is dat water naar de zee dragen.
PBP heeft een voedingslijn ontwikkeld voor honden en katten waar alle aandacht voortdurend uitgaat naar het toepassen van volwaardige en hoogwaardige natuurlijke producten.
Om daar verzekerd van te zijn wordt het grootste deel van de ingrediënten uit de hu-mane voedingssector betrokken. Verder worden er vanzelfsprekend geen geur-, kleur- en/of smaakstoffen gebruikt. Als natuurlijk conserveringsmiddel gebrui-ken wij vitamine E.

Goede voeding ondersteunt onder meer het immuunsysteem en komt daarmee de gezondheid van uw huisdier op een heel natuurlijke en vanzelfsprekende manier ten goede.
Soms kan de toepassing van één van onze specifiek
fytotherapeutische producten een reeds ontstaan probleem weer doen verdwijnen. Dat betekent dat, ondanks de goede voeding, uw huisdier soms een extra ondersteuning nodig kan hebben, bij-voorbeeld op het gebied van de gewrichten (Produros) of op het gebied van de huid en beharing (Prodermo 1 & 2)

Ook deze producten zijn 100% natuurlijk en hebben hun werking in de tijd reeds ruimschoots aangetoond.
 Wat verstaan we onder gezondheid en welzijn bij dieren?

De Raad van Beheer op Kynologisch gebied zegt het als volgt:

Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven van een dier.
Een dier voelt zich het best als het zich kan gedragen op een manier die van nature bij hem hoort en waarbij het geen klachten, pijn of angst heeft.


Elk dier dat niet in zijn natuur-lijke omgeving leeft, probeert zich aan te passen aan zijn leefomgeving, maar zoekt wel daarbij zo veel mogelijk naar mogelijkheden om zich ‘natuurlijk'  te gedragen’.
Elke diersoort heeft zijn eigen unieke gedrag. Honden houden van wandelen en snuffelen en katten van een rustige en stabiele leefom- geving.


Voeding, verzorging, huis- vesting en behandeling hebben invloed op het welzijn van dieren. Omdat alleen de mens, als diereneigenaar, voor deze zaken kan zorgen is dan ook de mens daarvoor verant- woordelijk.
 
 

Copyright © 2012 2life Webdesign - All Rights Reserved

Disclaimer & Privacy