Drop Down Menu
       Het ProBioPharma Advies Team

Wij staan het hele jaar met (voedings)advies voor uw huisdier klaar!

Het ProBioPharma Advies Team bestaat uit diervoedingsdeskundigen, vertegen-woordigers van de fabrikant en dierenarts Roderick Janssen, de vaste veterinair advi-seur van ProBioPharma Nederland.

Daarmee heeft ProBioPharma alle deskundigheid in huis om advies te kunnen geven aan honden- en kattenfokkers en natuurlijk ook aan de hond- of kateigenaar.

Bij ProBioPharma kunt u dus niet alleen terecht voor vragen over voeding of over het vermoeden van een al of niet aanwezige allergie, maar ook over de verzorging en totale gezondheid van uw hond of kat.

Het ProBioPharma Advies Team probeert samen met u een optimale ondersteuning te zijn voor uw hond of kat en samen met u de beste (voedingskundige) oplossing te vinden voor uw huisdier. Het Team bekijkt steeds de hele situatie en geeft hierin een passend advies. Dit reikt soms verder dan alleen de ProBioPharma dieetvoederpro-ducten.

Het zal overigens duidelijk zijn dat in een aantal gevallen een advies zal kunnen zijn dat u, als eigenaar, eerst uw eigen dierenarts moet raadplegen om vast te laten stel-len of de klacht van uw huisdier wellicht een medische achtergrond heeft.
Bedenkt u daarbij dat zonder lichamelijk onderzoek van het dier nooit met enige ze-kerheid een uitspraak is te doen over de aard van de problematiek. Als u, als eige-naar, uiteindelijk niet precies weet wat u met het resultaat van het onderzoek van uw eigen dierenarts aan moet, kan de dierenarts van ProBioPharma desgewenst inter-mediair zijn tussen u en uw dierenarts.

Dus als u een vraag heeft en/of behoefte aan advies, neemt u dan gerust tijdens kantooruren contact met ons op.

telefoonnummer: 0318-430312
e-mail: advies@probiopharma.nltop van de pagina
 
 

Copyright 2012 2life Webdesign - All Rights Reserved

Disclaimer & Privacy